Sociaal verantwoord incasseren (SVI)

Sociaal verantwoord incasseren

Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI) is voor Yards geen vrijblijvend instrument dat ingezet wordt als het uitkomt. Yards is zich bewust van haar sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid in de incassomarkt.

Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI) is voor Yards deurwaardersdiensten (Yards) geen vrijblijvend instrument dat ingezet wordt als het uitkomt. Yards is zich bewust van haar sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid in de incassomarkt. Yards maakt zich sterk voor het bewaken van het evenwicht tussen de belangen van schuldenaren en schuldeisers en wil dit in haar dagelijkse doen en laten ten uitvoer brengen. Naast het voldoen aan de normen voor kwaliteit van haar publiekrechtelijke beroepsorganisatie KBvG met een tweejaarlijkse beoordeling door een externe auditor, hecht Yards er ook groot belang aan dat een externe auditor bij het gerechtsdeurwaarderskantoor  Yards vast stelt dat zij het met haar dagelijkse doen en laten waard is om het certificaat Sociaal Verantwoord Incasseren te dragen.

De directie en de medewerkers van Yards benadrukken dit met het voeren van beleid waarmee de doelstellingen van het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren volledig worden onderschreven.

 

Meer informatie Lees meer over het keurmerk SVI