Ik heb een exploot van betekening en bevel ontvangen. Wat kan ik nu doen?

Ik heb een exploot van betekening en bevel ontvangen. Wat kan ik nu doen?

U wordt in kennis gesteld van het door de rechter uitgesproken vonnis

Het exploot van betekening en bevel is een officieel document waarbij wij u in kennis stellen van een door de rechter uitgesproken vonnis. Het bevat een kopie van een rechterlijke uitspraak waarbij u bent veroordeeld tot betaling. Ook wordt er bevel tot betaling gedaan voor de bedragen waartoe u veroordeeld bent, alsmede de na het vonnis gemaakte kosten. U bent verplicht om tot betaling over te gaan. Doet u dat niet, dan kan de deurwaarder onder andere beslag leggen op uw inkomen, banksaldi en/of roerende zaken. Dit brengt extra kosten met zich mee. Het bedrag dat u moet betalen staat in de bijsluiter bij het exploot van betekening en bevel.

Vonnis ontvangen Lees meer over een ontvangen vonnis