Bezwaar maken

U bent het niet eens met de vordering

Bezwaar maken tegen een vordering

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met een tegen u openstaande vordering. Bent u gedagvaard, houd er dan rekening mee dat uw bezwaar tijdig door de (kanton)rechter wordt ontvangen. In de dagvaarding staan nadere instructies en adresgegevens genoemd.

Als u een ander exploot dan een dagvaarding van Yards heeft ontvangen dan kunt u via Mijn Dossier of per e-mail een bezwaar bij Yards indienen. Hierbij is het van belang dat u duidelijk aangeeft wat uw bezwaar is en dat u bewijsstukken meestuurt.

 

Heeft u al betaald?

Bent u van mening al betaald te hebben? Dan is het belangrijk om ons een betaalbewijs toe te sturen. Hieruit moet het volgende blijken:

  • Het bedrag
  • Rekeningnummer ontvanger
  • Datum van de betaling
  • Betalingskenmerk
Betaling direct doorgeven Eenvoudig online uw betaalbewijs opsturen