Beslag op motorrijtuig

Beslag op motorrijtuig of aanhanger

Er is beslag gelegd op uw motorrijtuig

Per 1 april 2021 is het mogelijk om beslag op motorrijtuig en aanhangers (caravan, aanhangwagen) te leggen zonder dat het voertuig daadwerkelijk door de gerechtsdeurwaarder is gezien. Op basis van de gegevens uit het kentekenregister van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) maken wij een proces verbaal van beslag. Vervolgens wordt het beslag geregistreerd in het beslagregister van de RDW.

Zolang het beslag is ingeschreven in het kentekenregister kan de tenaamstelling van het kenteken van het motorrijtuig of de aanhanger niet worden gewijzigd. In beslag genomen motorrijtuigen en aanhangers op kenteken mogen dus niet aan het verhaal worden onttrokken.

 

U bent het met de beslaglegging eens

In dat geval is het belangrijk er voor te zorgen dat u op tijd betaalt of uw verplichting nakomt. In het proces-verbaal van beslag is aangegeven welk bedrag betaald moet worden om het beslag op te heffen en op welke manier en aan wie dit bedrag betaald moet worden. Het beslag wordt opgeheven zodra de gehele vordering is voldaan.

 

U bent het niet met de beslaglegging eens

Afhankelijk van de situatie kan er misschien iets aan het beslag worden gedaan. Dit kan in de vorm van verzet, hoger beroep of een zogenaamd executiegeschil. Aan deze rechtsmiddelen zijn termijnen en kosten verbonden. Wij adviseren u daarom zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen bij een juridisch adviseur of een advocaat.

 

Ik kan niet betalen

In sommige gevallen is het nog mogelijk om een betalingsregeling te treffen. U kunt via Mijn Dossier een betalingsregeling aanvragen. Houd er rekening mee dat de beslaglegging niet wordt opgeheven. Dit wordt pas gedaan zodra de gehele vordering is voldaan. Bij het treffen van de betalingsregeling wordt ook rekening gehouden met de kosten van het beslag. NB: de schuldeiser en de gerechtsdeurwaarder zijn niet verplicht om een betalingsregeling met u te treffen. Als u ons duidelijkheid geeft wat uw aflosmogelijkheden zijn kunnen wij wel samen met u kijken naar een werkbare oplossing.

Betalingsregeling treffen Soms is het nog mogelijk een betalingsregeling te treffen