Dagvaarding ontvangen

Let op: dit is een officiële oproep

U heeft een dagvaarding ontvangen

U heeft van ons een dagvaarding ontvangen. Dit is een officiële, schriftelijke oproep om voor de (kanton)rechter te verschijnen.

Bent u het eens met wat er in de dagvaarding staat?

U hoeft dan niet naar de rechtbank te komen of schriftelijk te reageren. Betaalt u in dat geval het openstaande bedrag zo snel mogelijk aan ons kantoor. Het totale bedrag moet voor de zittingsdatum door ons zijn ontvangen op een van onze bankrekeningen of contant op ons kantoor. Het is verstandig om een betaalbewijs in te sturen via Mijn Dossier of door deze naar ons te e-mailen indien u in de laatste 3 dagen voor de zittingsdatum betaalt. De zittingsdatum is de datum van de rechtszitting die in de dagvaarding staat.

Lukt het niet om voor de zittingsdatum het totale bedrag te betalen of wilt u een betalingsregeling treffen dan gaat de aangekondigde zitting door. De rechter wijst dan een vonnis. Hierdoor bent u ook het griffierecht verschuldigd. Griffierecht is een door de overheid vastgesteld bedrag dat betaald moet worden om een rechter in te schakelen.

Betalingsregeling treffen Vraag een betalingsregeling aan via Mijn Dossier

Bent u het niet eens met wat er in de dagvaarding staat?

Indien u het niet eens bent de vordering, schrijf of e-mail de rechtbank waarom u het niet eens bent met wat er in de dagvaarding staat. Uw brief (in tweevoud) of e-mail (met bewijsstukken) moet uiterlijk op de zittingsdatum door de rechtbank ontvangen zijn. Het adres staat in de dagvaarding. Als u mondeling wilt reageren dan moet u naar de rechtbank komen op de datum en het tijdstip van de rechtszitting . Sommige rechtbanken kunt u, uiterlijk de (werk)dag vóór de zittingsdatum, ook bellen voor een mondelinge reactie. Het e-mailadres en het telefoonnummer van de rechtbank vindt u in de brief van de Rechtspraak die bij de dagvaarding is gevoegd.

Als de rechtbank op de zittingsdatum niets van u heeft vernomen, dan gaat de Rechtbank ervan uit dat u niet wilt reageren op wat er in de dagvaarding staat. De rechtbank doet dan uitspraak in de vorm van een schriftelijk vonnis. Daar staat dan het totale bedrag in dat u aan ons kantoor moet betalen.