Opdrachtgever

U wilt een opdracht laten uitvoeren

Vordering indienen

Om uitvoering te kunnen geven aan uw opdrachten hebben wij duidelijke en sluitende informatie nodig. Over de vordering, de debiteur, de gemaakte afspraken en de correspondentie. Dit is de reden dat wij werken met een opdrachtformulier voor ondernemers en particulieren, waarop u alle noodzakelijke informatie kunt vermelden.

Na ontvangst van het ingevulde formulier en de daarbij behorende bijlagen, nemen wij uw opdracht direct in behandeling. Zo nodig nemen wij contact op om aanvullende informatie in te winnen of een specifieke aanpak te bespreken.

Vordering indienen Vul het opdrachtformulier in

Incassokosten berekenen

In het geval van een vordering op een consument rekenen we in de wet vastgestelde incassokosten. Incassokosten bestaan uit een percentage van de vordering. Hoe hoger de vordering, hoe lager het percentage. Het percentage wordt dus trapsgewijs berekend. Op de volgende pagina laat Yards zien om welke percentages dit gaat. Op de website van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders kunt u vervolgens de incassokosten eenvoudig zelf berekenen.

Incassokosten berekenen Meer informatie over het berekenen van de incassokosten

Werkwijze / incassotraject

YARDS heeft de kennis en de bevoegdheid om u in alle fases van het incassotraject optimaal van dienst te kunnen zijn. Wij doen dat met een duidelijke en aansprekende visie. Wilt u meer weten over onze werkwijze, dan maken wij graag een afspraak met u.

Werkwijze Meer informatie over de werkwijze van Yards