Vonnis ontvangen

Let op: dit is een beslissing van de rechter

U heeft een vonnis ontvangen

U heeft van ons een betekening van het vonnis ontvangen. Het vonnis is een beslissing van een rechter. Die beslissing is genomen op grond van de eerdere dagvaarding.

Aan het vonnis is al heel wat vooraf gegaan. Zo heeft de schuldeiser een aantal herinneringen aan u gestuurd en bent u door ons of iemand anders gevraagd om te betalen of uw verplichting na te komen. Helaas is de kwestie niet opgelost en is deze zaak voorgelegd aan de rechter. Nu heeft u van een van onze gerechtsdeurwaarderseen betekening van het vonnis ontvangen waarin u wordt verzocht om de gehele vordering alsnog te voldoen.

 

U bent het eens met de inhoud van het vonnis

Het is belangrijk er voor te zorgen dat u dit bedrag tijdig betaalt. In de betekening is meestal precies aangegeven welk bedrag betaald moet worden en op welke manier en aan wie dit bedrag betaald moet worden. U krijgt daar in principe twee dagen de tijd voor. In veel gevallen is het nog mogelijk een betalingsregeling te treffen. Doe dit wel binnen twee dagen. Zo voorkomt u dat de deurwaarder al vervolgacties neemt en kosten maakt die voor uw rekening komen.

Betalingsregeling treffen Vraag een betalingsregeling aan via Mijn Dossier

U bent het niet eens met het vonnis

Als de rechter in het vonnis rekening heeft gehouden met uw mondelinge of schriftelijke reactie dan is er een zogeheten vonnis op tegenspraak oftewel verweervonnis uitgesproken. In dat geval kunt u van een vonnis van de kantonrechter in hoger beroep als het totale bedrag zoals vermeld in de dagvaarding hoger is dan €1.750,00. U kunt dat het beste laten beoordelen door een door u in te schakelen juridisch adviseur of advocaat.

Heeft u geen verweer gevoerd dan wijst de rechter een zogeheten verstekvonnis. Bent u het niet eens met het verstekvonnis dan kunt u binnen uiterlijk 4 weken na ontvangst van het vonnis in verzet komen. Dat betekent dat u alsnog uw bezwaren tegen de dagvaarding en het vonnis bij de rechter kunt indienen. Dat doet u door een verzetdagvaarding op te (laten) stellen. Wij adviseren u daar juridische hulp bij te vragen van een juridisch adviseur of advocaat.

 

Wanneer u niets doet

Als u geen actie onderneemt is de kans groot dat de gerechtsdeurwaarder op korte termijn overgaat tot executie van het vonnis. De deurwaarder kan dan vervolgacties nemen en beslag leggen op bijvoorbeeld (een deel van) uw inkomen, op uw auto, op het saldo van uw bankrekening of op uw inboedel. Na beslag kunnen motorrijtuigen, aanhangers en/of inboedel in het openbaar worden verkocht. De opbrengst gaat naar de schuldeiser.

Hulp nodig met geldzaken Lees hier meer over schuldhulpverlening