Herberekenen beslagvrije voet

Herberekenen van de beslagvrije voet

De beslagvrije voet is het minimumbedrag waarop u recht heeft. Dit bedrag heeft u nodig om van te leven.

Een deel van het inkomen valt niet onder het beslag. Dit deel heet de beslagvrije voet. Op dit deel van het inkomen mag de deurwaarder geen beslag leggen. De beslagvrije voet is het minimumbedrag waarop u recht heeft. Dit bedrag heeft u nodig om van te leven. Denk bijvoorbeeld aan de huur die u betaalt voor uw huis of het bedrag dat wordt uitgegeven aan dagelijkse boodschappen. Ook de premie voor de zorgverzekering valt hieronder. De beslagvrije voet is door ons berekend met de gegevens die bij ons bekend zijn op basis van overheidsregisters. Als niet alle gegevens bekend zijn is het mogelijk dat uw beslagvrije voet niet juist is berekend.

 

Herberekenen

Is er door ons kantoor als eerste beslag gelegd op uw inkomen, dan ontvangt u van ons kantoor als bijlage bij het proces verbaal van beslag een berekening van de beslagvrije voet. Bent u het niet eens met de hoogte van de beslagvrije voet dan doet u er goed aan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken na kennisgeving van het beslag, ons kantoor om een herberekening te vragen. U kunt via een website van de rijksoverheid ook zelf uw beslagvrije voet berekenen: bereken.uwbeslagvrijevoet.nl.

Zo kan de beslagvrije voet tijdig worden hersteld en eventueel teveel ingehouden bedragen nog worden terugbetaald. Voor het opnieuw berekenen van uw beslagvrije voet hebben wij bewijzen nodig. Geef aan wat er niet klopt en stuur een bewijs daarvan mee. Zonder bewijs kunnen wij uw beslagvrije voet niet (her)berekenen. U kunt het bewijs per e-mail sturen naar [email protected] of per post naar Postbus 1031, 1300 BA in Almere. Vergeet niet om uw dossiernummer te vermelden.