Incassokosten berekenen

Hoe worden deze kosten berekend?

Bereken de incassokosten

Wat zijn incassokosten?

Hebt u een product of een dienst verkocht aan een klant? En betaalt deze klant een rekening niet of niet op tijd? Dan mag u volgens de wet extra kosten in rekening brengen, bovenop het bedrag dat uw klant al moest betalen. Het kan ook zo zijn dat u een incassobureau inschakelt die de kosten in rekening brengt. Deze extra kosten worden ook wel incassokosten of buitengerechtelijke incassokosten genoemd. Buitengerechtelijke incassokosten zijn kosten die buiten een juridische procedure in rekening mogen worden gebracht. Deze kosten dekken de kosten die een ondernemer of incassobureau maakt om de schuld te innen.

Hoe worden incassokosten berekend?

In het geval van een vordering op een consument rekenen we in de wet vastgestelde incassokosten. Incassokosten bestaan uit een percentage van de vordering. Hoe hoger de vordering, hoe lager het percentage. Het percentage wordt dus trapsgewijs berekend. Het gaat om de volgende percentages:

Maximale incassokosten Yards

De Incassokosten calculator

Op de website van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders vindt u een calculator waarmee u de incassokosten eenvoudig zelf kunt berekenen.

Bereken incassokosten Berekenen via de Koninlijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders