Beslag op inkomen

U heeft een exploot ontvangen

Er is beslag gelegd op uw inkomen

U heeft van ons een exploot ontvangen waarin wordt aangegeven dat er een beslaglegging heeft plaatsgevonden. Dit is een maatregel om geld te vorderen. Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht hieraan mee te werken. De deurwaarder moet altijd rekening houden met uw beslagvrije voet.

 

Beslagvrije voet

Een deel van het inkomen valt niet onder het beslag. Dit deel heet de beslagvrije voet. Op dit deel van het inkomen mag de deurwaarder geen beslag leggen. De beslagvrije voet is het minimumbedrag waarop u recht heeft. Dit bedrag heeft u nodig om van te leven. Denk bijvoorbeeld aan de huur die u betaalt voor uw huis of het bedrag dat wordt uitgegeven aan dagelijkse boodschappen. Ook de premie voor de zorgverzekering valt hieronder. De beslagvrije voet is door ons berekend met de gegevens die bij ons bekend zijn. Als niet alle gegevens bekend zijn, is het mogelijk dat uw beslagvrije voet niet juist is berekend.

 

U bent het met de beslaglegging eens

In dat geval is het belangrijk er voor te zorgen dat u op tijd betaalt of uw verplichting nakomt. In het proces-verbaal van beslag is aangegeven welk bedrag betaald moet worden om het beslag op te heffen en op welke manier en aan wie dit bedrag betaald moet worden. Het beslag wordt opgeheven zodra de gehele vordering is voldaan.

 

U bent het niet met de beslaglegging eens

Afhankelijk van de situatie kan er misschien iets aan het beslag worden gedaan. Dit kan in de vorm van verzet, hoger beroep of een zogenaamd executiegeschil. Aan deze rechtsmiddelen zijn termijnen en kosten verbonden. Wij adviseren u daarom zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen bij  een juridisch adviseur of een advocaat.