Vordering indienen

Uitvoering geven aan uw opdrachten

Vordering indienen ter incasso

Vul het opdrachtformulier in

Yards deurwaardersdiensten werkt landelijk en beschikt over een uitgebreid netwerk van gerechtsdeurwaarders en gecertificeerde en gespecialiseerde toeleveranciers zoals slotenmakers, bergingsbedrijven, koeriersdiensten en veilingbedrijven. Daarnaast heeft Yards een eigen juridische afdeling met goed opgeleide en daadkrachtige juristen.

Om uitvoering te kunnen geven aan uw opdrachten hebben wij duidelijke en sluitende informatie nodig. Over de vordering, de debiteur, de gemaakte afspraken en de correspondentie. Dit is de reden dat wij werken met een opdrachtformulier voor ondernemers en particulieren, waarop u alle noodzakelijke informatie kunt vermelden.

Na ontvangst van het ingevulde formulier en de daarbij behorende bijlagen, nemen wij uw opdracht direct in behandeling. Zo nodig nemen wij contact op om aanvullende informatie in te winnen of een specifieke aanpak te bespreken.

Opdrachtformulier openen Klik hier om een vordering in te dienen

Algemene Voorwaarden & Tarieven

Op al onze diensten en overeenkomsten zijn onze Algemene Voorwaarden en het Tarievenoverzicht van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank Midden-Nederland.

Algemene Voorwaarden Klik hier om de Algemene Voorwaarden te bekijken Tarievenoverzicht Klik hier om het Tarievenoverzicht te bekijken

Uiteraard kunt u voor vragen over de voorwaarden en tarieven altijd contact met ons opnemen.