Beslag op bankrekening

U heeft een exploot ontvangen

Er is beslag gelegd op uw bankrekening

De deurwaarder mag bij banken navraag doen of u daar bankiert. Sinds 1 januari 2021 geldt ook bij het beslag op het saldo van bankrekeningen van natuurlijke personen (consumenten) een beslagvrij bedrag. Het positief banksaldo boven het beslagvrij bedrag valt tot aan de hoogte van het totaal verschuldigde bedrag onder het beslag en wordt door de bank aan ons kantoor afgedragen. U ontvangt van de deurwaarder bericht dat er beslag is gelegd. De bank informeert ons binnen twee weken na het beslag hoeveel er onder het beslag valt. Ook van die informatie sturen wij u een bericht. NB: De bank mag een wettelijk tarief van maximaal €80,00 aan u in rekening brengen voor het administreren en verwerken van het beslag.

 

U bent het met de beslaglegging eens

In dat geval is het belangrijk er voor te zorgen dat u op tijd betaalt of uw verplichting nakomt. In het proces-verbaal van beslag is aangegeven welk bedrag betaald moet worden om het beslag op te heffen en op welke manier en aan wie dit bedrag betaald moet worden. Het beslag wordt opgeheven zodra de gehele vordering is voldaan.

 

U bent het niet met de beslaglegging eens

Afhankelijk van de situatie kan er misschien iets aan het beslag worden gedaan. Dit kan in de vorm van verzet, hoger beroep of een zogenaamd executiegeschil. Aan deze rechtsmiddelen zijn termijnen en kosten verbonden. Wij adviseren u daarom zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen bij  een juridisch adviseur of een advocaat.

 

Ik kan niet betalen

In sommige gevallen is het nog mogelijk om een betalingsregeling te treffen. U kunt via Mijn Dossier een betalingsregeling aanvragen. Houd er rekening mee dat de beslaglegging niet wordt opgeheven. Dit wordt pas gedaan zodra de gehele vordering is voldaan. Bij het treffen van de betalingsregeling wordt ook rekening gehouden met de kosten van het beslag. NB: de schuldeiser en de gerechtsdeurwaarder zijn niet verplicht om een betalingsregeling met u te treffen. Als u ons duidelijkheid geeft wat uw aflosmogelijkheden zijn kunnen wij wel samen met u kijken naar een werkbare oplossing.

Betalingsregeling treffen Soms is het nog mogelijk om een betalingsregeling te treffen

Beslag laten opheffen

Om te zorgen dat het beslag kan worden opgeheven kunt u:

  • Via een ander rekeningnummer de openstaande vordering aan ons betalen;
  • De vordering contant bij ons betalen;
  • Uw bank verzoeken om versneld een verklaring naar Yards te sturen. De bank dient deze verklaring aan Yards te verstrekken waarin wordt gemeld of en welk bedrag er kan worden afgedragen. Normaal gesproken heeft de bank 2 weken na beslaglegging de tijd om dit te doen. Neem hiervoor contact op met uw bank!