Wij zijn Yards

Yards deurwaardersdiensten

Yards deurwaardersdiensten

Yards staat symbool voor meters maken

Meters maken in de letterlijke betekenis (denk maar eens aan alle kilometers die een gerechtsdeurwaarder aflegt) maar vooral ook in de figuurlijke betekenis. Van: zich inzetten, meedenken, samenwerken, ontwikkelen, initiatieven nemen, innovatief zijn en soms ook gestaag en geduldig toewerken naar een vooraf gesteld doel. Als een vriendelijke intermediair tussen debiteur en schuldeiser, samen werkend aan een oplossing.

Yards deurwaardersdiensten heeft zich sinds haar oprichting in 2006 gestaag en zorgvuldig ontwikkeld tot een landelijk opererende netwerkorganisatie. Onze focus ligt op gerechtelijke incasso voor nationale en internationale opdrachtgevers. Gespecialiseerd in business to consumer portefeuilles met vorderingen op het gebied van (para)medische zorg, online retail, telefonie, data en energie.

Daarnaast weten ook advocaten, notarissen, incassobureaus en MKB-bedrijven zowel in de regio als landelijk ons te vinden voor de meest uiteenlopende minnelijke en ambtelijke opdrachten.

Met ruim 70 enthousiaste medewerkers werken wij vanuit een goed geautomatiseerd kantoor in Almere er elke dag hard aan om met alle mogelijkheden die ons als gerechtsdeurwaarderskantoor ter beschikking staan, klant- en debiteurvriendelijke oplossingen te bieden bij het minnelijk en gerechtelijk incasseren van vorderingen.

Onze missie

Yards wil met alle mogelijkheden die haar van rechtswege ter beschikking staan, een actieve en positieve bijdrage leveren aan ‘eerlijk zaken doen’. Eerlijk zaken doen in die zin dat gemaakte afspraken worden nagekomen, geleverde producten of diensten worden betaald en uitspraken van de rechter worden nagekomen. Zodat ieder het deel krijgt waar hij of zij recht op heeft.

Onze visie

Yards is een boodschapper

Wij handelen niet voor onszelf maar treden op voor anderen. Met de boodschap van onze opdrachtgever spreken wij de debiteur of wederpartij aan. Als wij gelden ontvangen dragen wij deze vervolgens weer af aan onze opdrachtgever onder aftrek van de gemaakte kosten. Boodschapper ‘pur sang’ dus. Het is echter niet zozeer wát wij doen waarmee wij ons onderscheiden, maar de wijze waaróp wij dat doen.

Yards handelt professioneel, creatief, eerlijk en vriendelijk

Meedenken met onze opdrachtgevers. Initiatieven nemen op basis van kennis en ervaring. In kansen denken en niet in problemen. Reële kosten inzichtelijk maken en in rekening brengen bij de juiste partij. Creatief en innovatief zijn. Open en eerlijk communiceren. Altijd samen zoekend naar de beste oplossing. Daar mag u ons op aanspreken.

Yards incasseert met hart voor de zaak en met hart voor de mens

Als ondernemer tussen de ondernemers begrijpen wij als geen ander het belang om de post dubieuze debiteuren tot een minimum te beperken en (te) lang uitstaande vorderingen snel en effectief te incasseren. Hiervoor zetten wij ons optimaal in met een professionele en tegelijk vriendelijke aanpak. Vanuit de overtuiging dat dit tot de beste oplossingen leidt.

Yards informeert

Wij beschikken over een goed doordacht automatiseringssysteem en een krachtig landelijk netwerk van deurwaarders. Dit resulteert in een efficiënte werkwijze en een snelle verwerkingstijd van zowel eenmalige opdrachten als grotere volume-opdrachten. Met heldere rapportages houdt u als opdrachtgever de vinger aan de pols, terwijl debiteuren via dossier online snel en eenvoudig overzicht houden.