Exploot of brief ontvangen

Wat moet u doen?

U heeft een exploot of brief ontvangen

Let op: dit zijn officiële, gerechtelijke stukken, het is belangrijk dat u hierop zo snel mogelijk actie onderneemt om erger te voorkomen.

Als u een brief of exploot van ons heeft ontvangen kan dat een paar dingen betekenen. Dit kan een officiële, schriftelijke oproep zijn om voor de rechter te verschijnen, een beslissing van de rechter bevatten (vonnis) of kennisgeving van beslaglegging op uw inkomen, bankrekening of motorrijtuig zijn. Hieronder vindt u meer informatie wat u in de verschillende gevallen geacht wordt te doen.

Dagvaarding ontvangen Lees wat u moet doen als u een dagvaarding heeft ontvangen Vonnis ontvangen Lees wat u moet doen als u een vonnis heeft ontvangen Beslag op inkomen Lees wat u kunt doen als er beslag gelegd is op uw inkomen Beslag op bankrekening Lees wat u kunt doen als er beslag gelegd is op uw bankrekening Beslag op motorrijtuig Lees wat u kunt doen als er beslag gelegd is op uw motorrijtuig

Herberekenen beslagvrije voet

Een deel van het inkomen valt niet onder het beslag. Dit deel heet de beslagvrije voet. Op dit deel van het inkomen mag de deurwaarder geen beslag leggen. De beslagvrije voet is het minimumbedrag waarop u recht heeft. Dit bedrag heeft u nodig om van te leven. Denk bijvoorbeeld aan de huur die u betaalt voor uw huis of het bedrag dat wordt uitgegeven aan dagelijkse boodschappen. Ook de premie voor de zorgverzekering valt hieronder. De beslagvrije voet is door ons berekend met de gegevens die bij ons bekend zijn op basis van overheidsregisters. Als niet alle gegevens bekend zijn is het mogelijk dat uw beslagvrije voet niet juist is berekend.

Herberekenen beslagvrije voet Meer informatie over de herberekening van uw beslagvrije voet