Hoe hoog zijn de incassokosten en wanneer betaal ik deze?

Hoe hoog zijn de incassokosten en wanneer betaal ik deze?

Dit is allemaal vastgelegd in de Wet Incassokosten

Een onbetaalde rekening kan door de schuldeiser, een incassobureau of een deurwaarder worden verhoogd met incassokosten. Hoe hoog de incassokosten zijn en wanneer die in rekening mogen worden gebracht is vastgelegd in de Wet Incassokosten (WIK). Op de website schuldinfo.nl kunt u meer informatie vinden over de incassokosten en met behulp van de incassocalculator kunt u de hoogte van de incassokosten berekenen.