Archives

Op welke manier kan ik een klacht indienen?

Lees ons klachtenprotocol om te zien hoe een klacht bij ons kan worden ingediend.

Lees meer
Waar vind ik jullie privacyverklaring?
Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Onze privacyverklaring is beschikbaar en u kunt informatie over de verwerking van persoonsgegevens opvragen.

Lees meer
Waar bestaan de proceskosten uit?
De proceskosten bestaan uit verschillende kosten

De rechter wordt gevraagd om u te veroordelen in de proceskosten. Lees hier waar deze uit bestaan.

Lees meer
Hoe hoog zijn de incassokosten en wanneer betaal ik deze?
Dit is vastgelegd in de Wet Incassokosten

Lees hier hoe hoog de incassokosten van een onbetaalde rekening zijn en wanneer u deze betaalt bij Yards Deurwaardersdiensten.

Lees meer
Welke kosten kan de deurwaarder in rekening brengen?
Uw onbetaalde vordering kan leiden tot extra kosten

Een onbetaalde vordering kan leiden tot extra kosten naast de openstaande rekening. Lees hier welke kosten dat zijn.

Lees meer
Ik heb een exploot van betekening en bevel ontvangen. Wat kan ik nu doen?
U wordt in kennis gesteld van het door de rechter uitgesproken vonnis
Ik heb een dagvaarding ontvangen. Wat kan ik nu doen?
U wordt opgeroepen om bij de rechtbank te verschijnen

Het belangrijkste wat u kunt doen bij een dagvaarding is om direct actie te ondernemen. Lees hier wat u kunt doen.

Lees meer
De deurwaarder is bij mij langs geweest. Wat kan ik nu doen?
Lees het overhandigde of in een envelop achtergelaten document goed door.

Als de deurwaarder bij u langs is geweest, is het belangrijk om direct actie te ondernemen om erger te voorkomen. Lees hier wat u kunt doen.

Lees meer
Wat gebeurt er als ik niet betaal?
De opdrachtgever kan ons vragen om een gerechtelijke procedure te starten.

Als u niet op tijd uw vordering van Yards betaalt, wordt u veroordeeld tot betaling door de rechter. Lees hier wat dit betekent.

Lees meer
Ik heb een brief, e-mail of aanmaning ontvangen. Wat kan ik nu doen?
In de brief staat waarvoor en wanneer u moet betalen.

In de brief, e-mail of aanmaning van Yards wordt vermeld waarvoor, welk bedrag en binnen welk termijn u moet betalen.

Lees meer