Ik heb een brief, e-mail of aanmaning ontvangen. Wat kan ik nu doen?

Ik heb een brief, e-mail of aanmaning ontvangen. Wat kan ik nu doen?

In de brief staat waarvoor en wanneer u moet betalen.

U heeft een brief, e-mail of aanmaning ontvangen omdat u een vordering niet op tijd heeft betaald. In de brief, e-mail of aanmaning wordt vermeld waarvoor en welk bedrag u moet betalen. Ook wordt er vermeld binnen welke termijn u moet betalen.

Exploot of brief ontvangen Lees meer over ontvangen brieven, aanmaningen of e-mails