Ik heb een dagvaarding ontvangen. Wat kan ik nu doen?

Ik heb een dagvaarding ontvangen. Wat kan ik nu doen?

U wordt opgeroepen om bij de rechtbank te verschijnen

Een dagvaarding is een officieel document waarmee u wordt opgeroepen om bij de rechtbank te verschijnen. In de dagvaarding staat wat de eis is, de motivering van de eis en wanneer u bij de rechtbank moet verschijnen. Heeft u geen bezwaar tegen de eis en wilt u verdere kosten voorkomen, dan raden wij u aan de vordering ruim voor de in dagvaarding genoemde zittingsdatum te betalen. Uw betaling moet op tijd door ons kantoor ontvangen zijn. Het bedrag dat u moet betalen staat in de bijlage die bij de dagvaarding is gevoegd. Doet u dat niet, dan kan de rechter u veroordelen om ook de proceskosten te betalen. Bent u het niet eens met de eis, dan kunt u zelf of door middel van een gemachtigde verweer voeren.

In verband met het Corona virus (Covid-19) hebben de rechtbanken een aantal maatregelen getroffen. Op verzoek van de rechtbanken voegt de gerechtsdeurwaarder een brief toe bij de dagvaarding. Met deze brief informeren de rechtbanken u over de wijze waarop u op afstand verweer kunt voeren, alsmede de contactgegevens van de rechtbank. De brief kunt u ook downloaden via www.rechtspraak.nl. Het voeren van schriftelijk verweer blijft onverkort mogelijk zoals dat in de dagvaarding staat omschreven, namelijk het per post versturen aan het in de dagvaarding genoemde postbusadres.

Dagvaarding ontvangen Lees meer over het ontvangen van een dagvaarding