Ik wil wel betalen, maar dat kan ik niet. Wat kan ik nu doen?

Ik wil wel betalen, maar dat kan ik niet. Wat kan ik nu doen?

Vraag hulp en kijk samen naar een oplossing

Bent u niet in staat om de vordering en/of andere schulden te voldoen, dan kunt u daarvoor hulp vragen. U kunt voor diverse vormen van schuldhulpverlening terecht bij ZEKER Financiele Zorgverlening, Regionaal Bewind of uw gemeente. Dit ontslaat u niet van uw verplichtingen en geeft u geen direct uitstel tot betaling. Wij vragen u om ons hierover te informeren zodat we samen naar een oplossing kunnen kijken.

Betalingsregeling aanvragen Samen zoeken we een passende oplossing