Wat gebeurt er als ik niet betaal?

Wat gebeurt er als ik niet betaal?

De opdrachtgever kan ons vragen om een gerechtelijke procedure te starten.

Als u niet op tijd betaalt, kan onze opdrachtgever ons vragen om een gerechtelijke procedure te starten. Hiermee wordt aan een rechter gevraagd om u te veroordelen tot betaling van de vordering, rente, incassokosten en proceskosten. Als u door de rechter bent veroordeeld tot betaling kan de deurwaarder onder andere beslag leggen op uw inkomen, banksaldi en roerende zaken. Dit brengt extra kosten met zich mee.